Słowa kluczowe związane z kupnem nieruchomości

 

Verkopend makelaar: (makler sprzedający)

Makler sprzedający sprzedaje nieruchomość w imieniu właściciela. On/ona jest opłacany przez sprzedającego i działa w jego interesie.

 

Aankopend makelaar: (makler kupujący)

Makler kupujący negocjuje w Pana/Pani imieniu ze sprzedającym lub jego maklerem. On/ona działa w Pana/Pani interesie. Koszta maklera kupującego ponosi kupiec.

 

K.K.(Kosten Koper): (Koszty kupca)

Są to koszty, które ponosi kupiec, aby stać się właścicielem nieruchomości oraz związane z uzyskaniem hipoteki, takie jak: koszty notariusza, podatek od wzbogacenia, koszty porad, koszty wyceny, koszty dotacji do hipoteki, koszty pośrednictwa, koszty gwarancji banku oraz ewentualnie koszty maklera kupującego.

 

Erfpacht: (Dzierżawa)

Grunt, na którym stoi mieszkanie jest (przeważnie) własnością urzędu miasta. W kontrakcie dzierżawy jest podany okres dzierżawy gruntu oraz ewentualne koszty z tym związane. Mieszkanie z dobrym kotraktem dzierżawy może zostać uznane jako mieszkanie z własnym gruntem.

 

Grond “volle eigendom”: (Pełna własność)

Jeśli jest mowa o pełnej własności oznacza to, że staje się Pan/Pani również właścicielem gruntu, na którym stoi mieszkanie.

 

Appartement: (Apartament)

Taki rodzaj mieszkania znajduje się w większych budynkach.

 

Vereniging van eigenaren: (Związek właścicieli)

Jest to związek wszystkich właścicieli całego obiektu. W tym stowarzyszeniu załatwiane są sprawy związane z całoscią obiektu mieszkalnego takie jak koszty wspólne.

 

Service kosten: (Koszty serwisowe)

Są to koszty, które właściciel apartamentu/ mieszkania musi płacić stowarzyszeniu właścicieli za wspólne koszta poniesione w całym obiekcie.

 

Voorlopig koopcontract: (Wstępna umowa kupna)

Wstępna umowa kupna jest pisemnym potwierdzeniem tego co zostało ustnie ustalone pomiędzy Panem/Panią a sprzedającym, czyli cena zakupu oraz data przekazania nieruchomości.

 

 

 

 

 

3 dagen bedenktijd: (3 dni czasu namysłu)

Kupiec ma prawo do 3 dni namysłu, po podpisaniu wstępnej umowy kupna, aby prawnie móc odstąpiċ od umowy bez podania powodu.

 

Ontbindende voorwaarden: (Warunki odstąpienia)

Pan/Pani ma kilka tygodni, aby załatwić wszystkie sprawy związane z hipoteką. Jeśli minął czas namysłu na odstąpienie od umowy na odpowiednich warunkach nie może Pan/Pani już tego zrobić, inaczej musi Pan/ Pani zapłacić grzywnę sprzedającemu. Ważne jest zatem, aby wniosek o kredyt hipoteczny był w pełni zaakceptowany przed tą datą. De Hypotheker zwraca również na to uwagę.

 

Overdrachtsdatum: (Data przekazania)

Jest to dzień, w którym staje się Pan/Pani właścicielem mieszkania i rozpoczyna się okres spłacania hipoteki.

 

Notaris en passeren: (Notariusz i przekazanie)

W umówionym dniu przekazania nieruchomości (data zawarta we wstępnej umowie kupna) będzie Pan/Pani oczekiwana u notariusza w celu złożenia podpisu. Jest to dzień, w którym staje się Pan/Pani właścicielem mieszkania i rozpoczyna się okres spłacania hipoteki. Notariusz jest osobą to prowadzącą.