FUNDAmenteel beter.

Housenet 3 brengt websites van makelaars naar een tot op heden onbereikbaar niveau. Alle mogelijkheden van een groot woonportaal in uw eigen website. 

Ontwikkelingen WOZ-waarde

2015-12-03

Ontwikkelingen WOZ-waarde

De vaststelling van de WOZ-waarde is onder meer van belang voor verschillende belastingen (bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting, de bepaling van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting). Voor verhuurders en huurders is de WOZ-waarde van belang, omdat de WOZ-waarde mede de maximale huurprijs bepaalt voor ‘niet-geliberaliseerde’ (sociale) huurwoningen in het woningwaarderingsstelsel.
Ook voor eigenaren die hun huis te koop zetten kan de WOZ-waarde belangrijk zijn, omdat dit mede de hoogte van het bod van potentiële kopers kan bepalen. Hierna worden recente ontwikkelingen op het gebied van de WOZ-waarde besproken.

Koopprijs op executieveiling niet bepalend voor WOZ-waarde
In een uitspraak van 5 november 2015 oordeelde het Hof Amsterdam over de voor een woonboerderij vastgestelde WOZ-waarde. De WOZ-waarde was namelijk door de heffingsambtenaar ruim € 750.000 hoger vastgesteld dan de door de veilingkoper betaalde koopprijs. De veilingkoper maakte bezwaar tegen de WOZ-waarde. Echter zonder succes.
De rechtbank stelt dat de koopprijs op een executieveiling geen juiste afspiegeling van de waarde in het economisch verkeer van een woning vormt. Gezien het gedwongen karakter van de executieveiling kan deze verkoop niet worden gezien als verkoop op de meest geschikte wijze na de beste voorbereiding. Het Hof sluit zich hierbij aan.
Ook het gegeven dat de woning in de periode vóór de executieveiling is aangeboden op de vrije markt, kan de veilingkoper niet baten. De woning is namelijk niet – anders dan de veilingkoper stelt – langdurig en onafgebroken, tegen gestaag dalende prijzen op de vrije markt aangeboden. De vraagprijs was ook te hoog om te kunnen vaststellen dat in deze omstandigheden de verkoop via de executieveiling de meest geschikte (resterende) wijze van aanbieding van de woning was.

Ook bezwaar en beroep tegen te lage WOZ-waarde mogelijk
Vanaf 1 oktober 2015 is het mogelijk bezwaar te maken en beroep in te stellen tegen een te laag vastgestelde WOZ-waarde. Dit is bijvoorbeeld van belang voor de huiseigenaar die van plan is zijn woning te verkopen. Daarbij moet er wel rekening mee worden gehouden dat een hogere WOZ-waarde ook van invloed is op bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting die de eigenaar moet betalen. Ook voor huurders en verhuurders is deze wijziging belangrijk. Door de eveneens per 1 oktober 2015 doorgevoerde wijziging in het Woningwaarderingsstelsel heeft de WOZ-waarde een grotere invloed op de maximale huurprijs. Daardoor kan de WOZ-waarde ook van invloed zijn op de vraag of een woning onder de huurprijsliberalisatiegrens valt (bij nieuwe huurcontracten).

Andere wijzigingen in de WOZ op stapel
In de overige fiscale maatregelen bij het Belastingplan 2016 is een wijziging in de Wet WOZ opgenomen. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt voortaan de persoon die het bezwaarschrift tegen de vastgestelde WOZ-waarde niet heeft ingediend, maar bij de beslissing daarover wel een belang heeft, in de gelegenheid gesteld te worden gehoord voordat op het bezwaar wordt beslist. Dit geldt met name als een voor de andere partij nadelige beslissing wordt genomen. Dit is bijvoorbeeld van belang voor de huurder, als de verhuurder bezwaar heeft gemaakt tegen de WOZ-waarde en omgekeerd.

Verder is door de Eerste Kamer een wet aangenomen die de WOZ-waarde van onroerende zaken die hoofdzakelijk (dus voor meer dan zeventig procent) tot woning dienen openbaar maakt. Het is nog niet bekend wanneer deze WOZ-waarde voor een ieder raadpleegbaar wordt. Wel blijkt uit een brief van de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer dat gestreefd wordt naar 1 oktober 2016.

Heeft u vragen over de WOZ ontwikkelingen of over vastgoed in het algemeen dan kunt u altijd met een van ons contact opnemen.

Ostatnio wyświetlane