Belangrijk met betrekking tot het kopen van een huis

Verkopend makelaar:

De verkopend makelaar verkoopt de woning namens de eigenaar. Hij/zij wordt ook betaald door de verkoper en behartigd de belangen van de verkoper.

Aankopend makelaar:

De aankopend makelaar onderhandeld namens u met de verkoper of verkopend makelaar. Hij/zij zal uw belangen behartigen. Hij/zij zal ook zijn kosten bij de koper in rekening brengen.

 

K.K. (Kosten Koper):

Dit zijn de kosten die de koper moet betalen om de woning in eigendom te krijgen en de kosten die gemaakt worden om een hypotheek te krijgen. Zoals : notariskosten, overdrachtsbelasting, advieskosten, taxatiekosten, nationale hypotheekgarantiekosten, bemiddelingskosten, bankgarantiekosten en eventuele kosten van de aankoopmakelaar.

 

Erfpacht:

De grond waarop de woning staat is dan (meestal) in eigendom van de gemeente. In het “erfpacht contract” staat de periode waarvoor u de grond huurt en de eventuele (canon) die u ervoor betaald. Een woning met een goed “erfpachtcontract” kan beschouwd worden als eigen grond

Grond: “volle eigendom”:

Indien er sprake is van “volle eigendom” dan wordt u ook eigenaar van de grond die bij de woning hoort

Appartement:

Deze woning is een onderdeel van een “groter gebouw”.

Vereniging van eigenaren:

Dit is een vereniging van alle eigenaren van het gehele pand. In deze vereniging worden veel zaken geregeld die betrekking hebben op het “gehele gebouw” zoals gemeenschappelijke kosten

 

Service kosten:

Dit zijn de kosten die een appartement eigenaar moet betalen aan de vereniging van eigenaren voor de gezamenlijke kosten met betrekking tot het “gehele gebouw”.

Voorlopig koopcontract:

Het voorlopig koopcontract is de schriftelijke bevestiging tussen u en de verkoper wat u mondeling overeen bent gekomen zoals de koopsom en de overdrachtsdatum.

 

3 dagen bedenktijd:

De koper heeft 3 dagen, na ondertekenen van het voorlopig koopcontract, de wettelijke bedenktijd om zonder opgaaf van redenen de koop te ontbinden.

Ontbindende voorwaarden:

U hebt een aantal weken de tijd om de hypotheek te regelen. Indien de datum van de ontbindende voorwaarden zijn verlopen kunt u de koop niet meer ontbinden zonder een boete te betalen aan de verkoper. Het is dus belangrijk om de hypotheek

“volledig akkoord” te hebben voordat deze datum verstreken is. De Hypotheker zal daar ook op letten.

 

 

Overdrachtsdatum:

Dit is de datum dat u eigenaar wordt van de woning en de hypotheek echt in gaat.

Notaris en passeren:

Op de afgesproken overdrachtsdatum (zie voorlopig koopcontract) wordt u bij de notaris verwacht om uw handtekening te zetten. Dit is dan het moment dat u eigenaar wordt van de woning en dat de hypotheek in gaat. De notaris is de persoon die dit begeleid. De koper is degene die de keuze voor de notaris bepaalt. Deze moet echter wel kantoor houden in de regio Haaglanden.