Belangrijke woorden met betrekking tot een hypotheek

Leenplafond:

Dit is de maximale hypotheek die u kunt krijgen op basis van uw inkomen, rekening houdend met mogelijke andere financiële verplichtingen.

 

103% “loan to value”:

Ongeacht het zojuist genoemde leenplafond kunt u niet meer lenen dan 103% van de koopsom en / of marktwaarde uit het taxatierapport.

 

Taxatierapport:

Dit is een uitgebreid rapport van een geregistreerd taxateur. Hierin wordt onder

anderen de marktwaarde van de woning vermeld.

 

Hypotheekofferte:

Dit is een offerte van de bank met de hoogte van de lening, de rente, de rente vast periode en welke documenten de bank nodig heeft om de hypotheekaanvraag te beoordelen.

 

Benodigde documenten:

Dit zijn de documenten die de bank nodig heeft om uw hypotheek aanvraag te beoordelen

 

Offertegeldigheidsduur:

De hypotheekofferte is zonder uw handtekening een aantal weken geldig. Nadat u uw handtekening heeft gezet is de offerte, afhankelijk van de bank maanden tot zelfs een jaar geldig.

 

Overlijdensrisicoverzekering:

De meeste banken zullen een overlijdensrisicoverzekering bij de hypotheek eisen.

 

Nationale Hypotheekgarantie (NHG):

Dit is een soort subsidieregeling. Indien u aan alle voorwaarden voldoet krijgt u een flinke rentekorting. De Hypotheker kan nagaan of u daarvoor in aanmerking komt.

 

Annuïteiten hypotheek:

Dit is een aflossingsvorm. Bij deze aflossingsvorm begint u met lagere netto hypotheeklasten. Deze lasten zullen gedurende de looptijd stijgen.

 

Lineaire hypotheek:

Dit is een aflossingsvorm. Bij deze aflossingsvorm begint u met hogere netto hypotheeklasten. Deze lasten zullen gedurende de looptijd dalen. 

 

Bouwdepot:

U kunt een verbouwing meefinancieren die waarde vermeerderend is. Iedere verbouwing die niet waarde vermeerderend is kunt u niet financieren met een hypotheek

 

Rente vast periode:

U kunt de rente die u moet betalen voor de hypotheek voor een kortere of langere periode vastzetten. Hoe langer de periode hoe hoger de rente die u gaat betalen.

 

Eigen geld:

Een deel van de “kosten koper” kan niet via de hypotheek geleend worden. Dit dient u uit eigen middelen te betalen, een schenking, of indien het “leenplafond” dat toelaat, via een ander leningen. De Hypotheker kan u dan hiermee helpen

 

Financiële verplichtingen:

Dit is een lening (of faciliteit tot een lening) zoals: een persoonlijke lening (PL), een doorlopend krediet (DK), credit card, roodstand op betaalrekening, DUO of studiefinanciering, alimentatieverplichtingen enz.