Unprecedented flexibility

The most flexible broker in Arnhem. Friendly, flexible and results-oriented. You are in good hands. We make selling your home a wonderful experience. And the search for a new home a feast.

Vanaf 2022 WOZ-taxaties van woningen verplicht gebaseerd op gebruiksoppervlakte.

31/01/2017

Vanaf 1 januari 2022 moeten WOZ-taxaties van woningen verplicht zijn gebaseerd op de gebruiksoppervlakte. De komende vijf jaar geldt als een overgangsperiode. Zo wordt geborgd dat de WOZ-administratie uitsluitend beschikt over betrouwbare gebruiksoppervlakten voor alle relevante WOZ-deelobjecten bij woningen. VBO Makelaar heeft er bij de Waarderingskamer op aangedrongen gemeenten te verplichten de gebruiksoppervlakte te kiezen voor het meten en registreren van de grootte van woningen.

Voor het taxeren van woningen in het kader van de Wet WOZ is de grootte één van de belangrijkste primaire objectkenmerken. Op dit moment passen gemeenten voor het meten en registreren van de grootte van woningen verschillende meetvoorschriften toe. Hoewel een deel van de gemeenten hiervoor de gebruiksoppervlakte toepast, hanteren de meeste gemeenten nog de bruto inhoud als maatstaf. VBO Makelaar heeft er op gewezen dat er belangrijke motieven zijn om de voorkeur te geven aan de gebruiksoppervlakte bij het taxeren van woningen: - Op de woningmarkt wordt door makelaars, (ver)kopers, (ver)huurders en taxateurs vrijwel uitsluitend uitgegaan van de gebruiksoppervlakte. Dit komt ook tot uitdrukking in woningadvertenties. Makelaars hanteren daarbij het meetvoorschrift dat VNG en Waarderingskamer hebben afgesproken met de diverse brancheorganisaties van makelaars en taxateurs. - De gebruiksoppervlakte is geregistreerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en wordt door de overheid mede daardoor steeds vaker gebruikt. In het WOZ-waardeloket wordt de WOZ-waarde van een woning getoond in combinatie met de gebruiksoppervlakte (en het bouwjaar) uit de BAG. Wanneer de BAG-oppervlakte onjuist of onnauwkeurig is, kan dit tot vragen leiden. Wanneer in het kader van de WOZ getaxeerd wordt op gebruiksoppervlakte, is het eenvoudiger te zorgen dat ook de in de BAG geregistreerde gebruiksoppervlaktes voldoende kwaliteit hebben.

Recently viewed