FUNDAmenteel beter.

Housenet 3 brengt websites van makelaars naar een tot op heden onbereikbaar niveau. Alle mogelijkheden van een groot woonportaal in uw eigen website. 

Nieuw register voor taxateurs

05-05-2015

Samenvoeging SCVM, VastgoedCert, REV TEGoVA en RVV RICS

Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel. Ingeschreven vastgoedtaxateurs voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid, respecteren de beroeps- en gedragscodes en onderwerpen zich aan het tuchtrecht. Het doel van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is –in het publieke belang- het bevorderen van de verdere professionalisering van het beroep van vastgoedtaxateur en van de transparantie van het proces van vastgoedwaarderingen. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is opgericht door de beroeps-en brancheorganisaties en instellingen waarin naast taxateurs ook andere vastgoedprofessionals zijn ingeschreven. Zij dragen eraan bij dat vastgoedtaxateurs hun eigen register krijgen. Dit bevordert de alom gewenste transparantie rondom vastgoedwaarderingen.

Algemeen

Ieder jaar wordt vastgoed gewaardeerd met een totale geschatte waarde van ruim 500 miljard euro. Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren taxateurs op basis van erkende regels en richtlijnen. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs zorgt daarvoor.

Opdrachtgevers

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is het nieuwe keurmerk dat de opdrachtgever de garantie geeft dat hij een goede en betrouwbare taxateur inschakelt, die handelt in het publiek belang, werkt volgens de vastgestelde beroeps- en gedragsregels, zich onderwerpt aan het tuchtrecht en bovendien goed vindbaar is.

Taxateurs

Bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs staan de taxateurs zelf aan het stuur van de ontwikkeling van het vakgebied. Zelfstandig georganiseerd, los van andere beroepsgroepen, zijn zij goed vindbaar, ook voor opdrachtgevers. Het register ziet toe op de kwaliteit van de beroepsuitoefening en brengt meer consistentie in opleidings- en toelatingscriteria en meer efficiëntie in de permanente educatie.

Inschrijving

Het register schrijft taxateurs in die nu zijn gecertificeerd door SCVM, VastgoedCert, REV TEGoVA en RVV RICS en die op het moment van inschrijving voldoen aan de opleidingseisen van deze registers.
Op korte termijn worden achtereenvolgens de Kamers Groot Zakelijk Vastgoed en Midden- en Klein Zakelijk Vastgoed voor inschrijving open gesteld, daarna volgen de Kamer Wonen en Agrarisch en Landelijk Vastgoed en tenslotte de Kamer WOZ. Eind 2015 is het Register volledig ingericht en operationeel.

De kosten van inschrijving zijn op dit moment niet bekend.

Contact

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
T 010-2124685
E info@nrvt.nl
I www.nrvt.nl
A Kralingseweg 225, 3062 CE Rotterdam
P Postbus 42530, 3006 DA Rotterdam
K KVK 62274325
B NL69 ABNA 0462 1935 51

  • VBO Makelaar
  • SCVM
  • Erkend Hypotheek Adviseur
  • NWWI
  • Funda

Recent bekeken